top of page

Informativni dnevi

Vpis v magistrski študijski program 2023/24

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN LOGISTIKA

Izberite želeni termin

Hvala! Veselimo se srečanja z vami.

College Student Studying

Pridobljena znanja in kompetence omogočajo diplomantom uspešno strokovno kariero v digitalni
ekonomiji. Diplomanti so zaposljivi na širokem spektru zahtevnih strokovnih ali vodstvenih del v
različnih okoljih. Potencialni delodajalci so lahko javne in zasebne institucije: velika in srednje velika
podjetja z naprednimi logističnimi procesi in obsežnim voznim parkom, prevozniki, ponudniki logističnih

storitev, urbanistični in projektni biroji, podjetja, ki se ukvarjajo s prometno tehnologijo in inteligentnimi
transportnimi sistemi, regionalne in enote lokalne samouprave, zavodi za prostor, regionalne in lokalne
razvojne agencije, lokalne akcijske skupine. 

Diplomanti se usposobijo za zaposlovanje na strokovnih in vodilnih delovnih mestih v
oddelkih za logistiko in transport, upravljanje procesov in digitalizacijo poslovanja, vodenje projektov,
delo na področju prenove in informatizacije poslovanja, strateškega upravljanja logističnih in
transportnih procesov ter za nadaljevanje študija na tretji stopnji.

Študijski program: Academics
bottom of page