top of page

Trajnostna mobilnost in logistika

Magistrski študijski program

Vsebina predmetov je razporejena po semestrih tako, da omogoča nadgradnjo posameznih vsebin. Predmetnik zajema vsebine s področja oskrbovalnih verig, mobilnosti, trajnosti, digitalizacije, ekonomije, racionalizacije in optimizacije razvojnih in poslovnih procesov, predvsem na področju transporta in logistike.

 

Po nacionalnem ogrodju kvalifikacij (SOK) je študij uvrščen v 8. stopnjo. Po evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOK) je študij uvrščen v 7/2. stopnjo. Prav tako je študij uvrščen v 2. stopnjo evropskega ogrodja kvalifikacij. 
 

Naziv po zaključku študija:
MAGISTER TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN LOGISTIKE // MAGISTRICA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN LOGISTIKE

Okrajšava: mag. tr. mob. in log. 

College Student Studying

Pridobljena znanja in kompetence omogočajo diplomantom uspešno strokovno kariero v digitalni
ekonomiji. Diplomanti so zaposljivi na širokem spektru zahtevnih strokovnih ali vodstvenih del v
različnih okoljih. Potencialni delodajalci so lahko javne in zasebne institucije: velika in srednje velika
podjetja z naprednimi logističnimi procesi in obsežnim voznim parkom, prevozniki, ponudniki logističnih

storitev, urbanistični in projektni biroji, podjetja, ki se ukvarjajo s prometno tehnologijo in inteligentnimi
transportnimi sistemi, regionalne in enote lokalne samouprave, zavodi za prostor, regionalne in lokalne
razvojne agencije, lokalne akcijske skupine. 

Diplomanti se usposobijo za zaposlovanje na strokovnih in vodilnih delovnih mestih v
oddelkih za logistiko in transport, upravljanje procesov in digitalizacijo poslovanja, vodenje projektov,
delo na področju prenove in informatizacije poslovanja, strateškega upravljanja logističnih in
transportnih procesov ter za nadaljevanje študija na tretji stopnji.

Študijski program: Academics

Trajnostna mobilnost in logistika je magistrski študijski program, ki usposabljna diplomante za strokovna in vodila delovna mesta v panogi, ki je v nenehnem porastu in se hitro razvija.

Študij izvajamo kot: izredni, kombinirani (klasični in na daljavo) in onlineIzredni študij je v celoti prilagojen zaposlenim študentom in poteka popoldan med tednom ter ob vikendih. Zagotovljena je podpora tutorja in obilica virtualnih vsebin.

University Student Reading a Book

INFORMATIVNI DNEVI

PREDMETNIK

NEZAVEZUJOČA PRIJAVA

CENIK

Zakaj študij trajnostne mobilnosti in logistike?
 

Magistrski študij trajnostne mobilnosti in logistike predstavlja odlično priložnost za vse, ki želijo pridobiti znanja in spretnosti, potrebne za uspešno delovanje v hitro razvijajoči se industriji transporta in logistike ter soustvarjati prihodnost trajnostne mobilnosti.

Transport in logistika sta pomembni gospodarski panogi, ki sta v zadnjih letih doživeli velik razvoj in sta neposredno povezani s številnimi drugimi sektorji. Po podatkih Svetovne trgovinske organizacije (WTO) se je mednarodna trgovina blaga v letu 2021 povečala za 12,5% glede na leto prej, kar je spodbudilo rast transportne in logistične industrije. Številke kažejo, da se bo trend nadaljeval, saj se predvideva, da se bo mednarodna trgovina blaga v prihodnjih letih še naprej povečevala.

Magistrski študij trajnostne mobilnosti in logistike omogoča študentom pridobitev številnih veščin, ki jih zahteva industrija. Študenti se bodo naučili, kako uporabiti najnovejše tehnologije in orodja, sodelovati s strokovnjaki iz različnih sektorjev, upravljati z logističnimi procesi ter učinkovito načrtovati in organizirati transportne storitve. Poleg tega bodo študenti pridobili znanja s področja trajnostne mobilnosti, ki so v današnjem času še posebej pomembna.

Industrija transporta in logistike se razvija zelo hitro in zagotavlja širok spekter možnosti za zaposlitev. Po podatkih Evropskega združenja za logistiko in transport (CLECAT) je bilo v letu 2021 v Evropi zaposlenih več kot 11 milijonov ljudi v tej industriji. Različna področja, kot so trgovina na drobno, farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, živilska industrija in druga, potrebujejo strokovnjake s področja transporta in logistike. Poleg tega se pojavljajo tudi nova področja, kot so logistika na področju e-trgovine, dostava hrane in drugo.

Pomen industrije transporta in logistike pa ni omejen le na evropsko raven. Transport blaga je pomemben tudi za globalno gospodarstvo, saj predstavlja pomemben del mednarodne trgovine. Po podatkih Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je bila v letu 2020 mednarodna trgovina blaga vredna več kot 18 milijard EUR, kar je približno petkrat več kot leta 1995. To pomeni, da transport blaga predstavlja pomemben del globalnega gospodarstva. m

V Sloveniji je transport in logistika ena od ključnih gospodarskih panog, saj je Slovenija logistično pomembno križišče v srednji Evropi. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 2021 v transport in skladiščenje vključenih skoraj 7% vseh zaposlenih v Sloveniji. Razvoj in rast transportne in logistične industrije v Sloveniji sta tesno povezana z razvojem drugih sektorjev, kot so turizem, proizvodnja in trgovina.

Magistrski študij trajnostne mobilnosti in logistike tako ponuja veliko priložnosti za študente, ki si želijo delovati v tej dinamični industriji. Prav tako pa je trajnostna mobilnost eno izmed ključnih področij, ki bo v prihodnosti še bolj pomembno, saj se družba vse bolj zaveda potrebe po zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in drugih negativnih učinkov na okolje.

Na magistrskem študiju trajnostne mobilnosti in logistike se študenti učijo o najnovejših pristopih in tehnologijah, ki omogočajo zmanjševanje negativnih vplivov transporta na okolje. Tako študenti lahko postanejo vodilni strokovnjaki na področju trajnostne mobilnosti in prispevajo k bolj trajnostnemu razvoju industrije.

V skladu z vsemi zgoraj navedenimi podatki, je magistrski študij trajnostne mobilnosti in logistike odlična izbira za vse, ki si želijo delati v industriji, ki se hitro razvija, ponuja širok spekter možnosti za zaposlitev in je tesno povezana s številnimi drugimi sektorji. Poleg tega pa je trajnostna mobilnost ključno področje, ki bo v prihodnosti še bolj pomembno.

Predmetnik

1. semester

- Trajnostni logistični sistemi (8 ECTS)

- Strateško upravljanje procesov (8 ECTS)

- Vpliv sodobnih tehnologij na oskrbovalne verige (8 ECTS)

- Raziskovalne metode (6 ECTS)

3. semester

- Digitalna varnost kritične infrastrukture (8 ECTS)

- Upravljanje z logističnimi in distribucijskimi centri (5 ECTS)

- Tehnologije in koncepti pametnih mest (8 ECTS)

- Izbirni predmet 2 (6 ECTS)

Izbirni predmeti

- Poslovna angleščina 2 (6 ECTS)

- Poslovanje z umetno inteligenco (6 ECTS)

- Sistemsko razmišljanje in simulacijske igre (6 ECTS)

- Strateški management (6 ECTS)

- Management uoravljanja kakovosti (6 ECTS)

- Projektni management (6 ECTS)

- Trajnost in družbeno odgovorno poslovanje (6 ECTS)

- Poslovno napovedovanje in trajnost (6 ECTS)

- Management finančnih tveganj (6 ECTS)

- Merjenje poslovne uspešnosti (6 ECTS)

- Ravnanje z zaposlenimi in tveganje (6 ECTS)

- Odprte inovacije (6 ECTS)

2. semester

- Inteligentna mobilnosti (8 ECTS)

- Digitalizacija upravljanja oskrbovalnih verig (8 ECTS)

- Operacijske raziskave (8 ECTS)

- Izbirni predmet 1 (5 ECTS)

4. semester

- Od teorije do prakse v transportu, mobilnosti in logistiki

(8 ECTS)

- Izbirni predmet 3 (6 ECTS)

- Magistrska naloga (16 ECTS)

bottom of page