O Visoki šoli za transport in logistiko

Študij logistike in transporta za večjo konkurenčnost vas in vašega podjetja

VŠTL nudi obogateno in strokovno učno okolje. Ustanovljena leta 2021, in locirana v Ljubljani združuje prednosti glavnega mesta in praktičnosti vezane na industrijo transporta in logistike. S tem želimo poudariti strokovno ozadje vseh naših strokovnih sodelavcev. Tako naši študenti pridobijo kakovostno strokovno znanje, ki ga lahko promptno aplicirajo na svojem (prvem ali trenutnem) delovnem mestu.

Tako se po svojih najboljših močeh trudimo, da naše študente pripravimo na nagrajujočo in izpolnjujočo kariero. Verjamemo, da odlična izobrazba pomeni veliko več kot pridobivanje znanja.

 

Ste pripravljeni začeti svojo prihodnost z nami?

Students Taking Exams
 
Image by David Iskander

Poslanstvo

Izobraževati ključne kadre  v stimulativnem okolju, v katerem bodo lahko izrazili svojo inovativnost in odličnost v  stroki, ter pridobivali konkurenčne kompetence.

 

Vizija

Postati pomembno regionalno izobraževalno središče na področju razvoja trajnostne logistike in transporta, tako na domačem kot globalnem zemljevidu,  na najvišji ravni odličnosti ter s vsakodnevnim in nenehnim povezovanjem teorije in prakse.

 
PhotoRoom_20211211_142838_edited_edited.jpg

Nagovor dekanje

Logistika kot ena izmed najhitreje rastočih industrij (predvideva se, da se bo industrija razširila za 10,25% do leta 2025) nedvoumno predstavlja obsežen potencial za vse vpletene akterje. 

 

Digitalizacija in avtomatizacija procesov, kot dva ključna faktorja omogočata ter pospešujeta napredek logistične industrije. Prav poudarek na praktična znanja in veščine ter pridobitev mednarodno priznanih licenc je odlika programa Visoke šole za transport in logistiko. 

 

Kombinacija klasičnega študija s spletnim, omogoča študentom fleksibilnost in hkrati pripravlja študente na otipljivo profesionalno okolje, ki sledi po uspešno končanem študiju. 

 

Kakovost pridobljenih kvalifikacij zagotavlajo naši sodelavci. Le ti imajo zaokroženo akademsko in praktično znanje kar zagotavlja študentom celovit uvid v aktualne tematike s področja transporta, logistike, ekonomike ter managementa. Visokim standardom kakovosti sledimo na izobraževalnem kot tudi na raziskovalnem področju.

 

Energijo in kakovost črpamo iz raznolikosti vseh kreatorjev VŠTL-ja ter tako omogočamo našim diplomantom edinstveno ter kakovostno končno kvalifikacijo aplikativno v mednarodnem okolju.  

 

Veselimo se srečanja z vami.

 

Mladenka Lukić-Walther, dekanja

 

Strokovni sodelavci

Mladenka Lukić-Walther

Dekanja in direktorica

Mile Lukić

Namestnik direktorice

Marjana Merkač Skok

Prodekanja

Andreja Habjan

Docentka

Mladen Lukić

Predavatelj

Vladimir Perko

Glavni tajnik

 

Prof. dr Livio Jakomin

Osnove logistike in trajnostne mobilnosti
Posebnosti logistike v mednarodnem poslovanju
Upravljanje globalnih oskrbovalnih verig

Doc. dr Borut Stražišar

Transportno pravo
Mednarodno pravo v logistiki

Doc. dr Bojan Macuh

Družbeno odgovorno poslovanje

Red. prof Marija Bogataj

Upravljanje oskrbovalnih sistemov

Dr Sergeja Plan

Ravnanje z zaposlenimi v globalnem okolju

Prof. dr Andrej Raspor

Upravljanje s poslovnimi procesi (BPM)
Ustvarjalnost in inovativnost v oskrbovalnih sistem

Doc. dr Denis Tomše

Osnove trženja
Trženje v digitalnem okolju

Mag. Boštjan Urbancl

Osnove nabavnih procesov

Doc. dr Sebastjan Lahajnar

Digitalno poslovanje v logistiki

Dr Saša Zupan Korže

Pravni okviri za poslovanje v mednarodni logistik

Greta Jenček

Poslovna nemščina 1
Poslovna nemščina 2

Izr. prod. ddr David Bogataj

Projektni management
Upravljanje z riziki oskrbovalnih sistemov

Doc. dr Boštjan Aver

Ekonomika poslovanja
Upravljavska ekonomija
Trajnostno gosp. z odpadki

Mag. Marina Štros Bračko

Poslovna angleščina 1
Poslovna angleščina 2

Mag. Nataša Pustotnik

Računovodstvo in finance
Poslovodno računovodstvo

Doc. dr Matjaž Štor

Osnove gospodarske logistike
Krožna ekonomija in logistika
Skladiščenje in distribucija blaga
Trajnostni transport in upr. Zalog

Doc. dr Marina Letonja

Osnove ekonomije

Prof. dr Marjana Merkač Skok

Veščine strok. pisanja in predstavljanja
Osnove managementa in organizacije
Mednarodno poslovno komuniciranje

Dr Darko Golec

Logistika in podatkovne zbirke
IT podpora managementu
Upravljanje s procesi in podatki

Doc. dr Andreja Habjan

Osnove transporta,
Študije primerov s področja logistike,
študije primerov s področja transporta

Mag. Mladenka Lukić-Walther

Študijska praksa

Mag. Mladen Lukić

Osnove gospodarske logistike (sonosilec z doc. dr. M. Štorom),
Priprave na mednarodno licenco  (izbirni predmet)