top of page

O Visoki šoli za transport in logistiko

Študij logistike in transporta za večjo konkurenčnost vas in vašega podjetja

VŠTL nudi obogateno in strokovno učno okolje. Ustanovljena leta 2021, in locirana v Ljubljani združuje prednosti glavnega mesta in praktičnosti vezane na industrijo transporta in logistike. S tem želimo poudariti strokovno ozadje vseh naših strokovnih sodelavcev. Tako naši študenti pridobijo kakovostno strokovno znanje, ki ga lahko promptno aplicirajo na svojem (prvem ali trenutnem) delovnem mestu.

Tako se po svojih najboljših močeh trudimo, da naše študente pripravimo na nagrajujočo in izpolnjujočo kariero. Verjamemo, da odlična izobrazba pomeni veliko več kot pridobivanje znanja.

 

Ste pripravljeni začeti svojo prihodnost z nami?

Students Taking Exams
O VŠTL: About Us
Image by David Iskander

Poslanstvo

Izobraževati ključne kadre  v stimulativnem okolju, v katerem bodo lahko izrazili svojo inovativnost in odličnost v  stroki, ter pridobivali konkurenčne kompetence.

O VŠTL: Our Mission

Vizija

Postati pomembno regionalno izobraževalno središče na področju razvoja trajnostne logistike in transporta, tako na domačem kot globalnem zemljevidu,  na najvišji ravni odličnosti ter s vsakodnevnim in nenehnim povezovanjem teorije in prakse.

O VŠTL: Our Mission
PhotoRoom_20211211_142838_edited_edited.jpg

Nagovor dekanje

Logistika kot ena izmed najhitreje rastočih industrij (predvideva se, da se bo industrija razširila za 10,25% do leta 2025) nedvoumno predstavlja obsežen potencial za vse vpletene akterje. 

 

Digitalizacija in avtomatizacija procesov, kot dva ključna faktorja omogočata ter pospešujeta napredek logistične industrije. Prav poudarek na praktična znanja in veščine ter pridobitev mednarodno priznanih licenc je odlika programa Visoke šole za transport in logistiko. 

 

Kombinacija klasičnega študija s spletnim, omogoča študentom fleksibilnost in hkrati pripravlja študente na otipljivo profesionalno okolje, ki sledi po uspešno končanem študiju. 

 

Kakovost pridobljenih kvalifikacij zagotavlajo naši sodelavci. Le ti imajo zaokroženo akademsko in praktično znanje kar zagotavlja študentom celovit uvid v aktualne tematike s področja transporta, logistike, ekonomike ter managementa. Visokim standardom kakovosti sledimo na izobraževalnem kot tudi na raziskovalnem področju.

 

Energijo in kakovost črpamo iz raznolikosti vseh kreatorjev VŠTL-ja ter tako omogočamo našim diplomantom edinstveno ter kakovostno končno kvalifikacijo aplikativno v mednarodnem okolju.  

 

Veselimo se srečanja z vami.

 

Mladenka Lukić-Walther, dekanja

O VŠTL: About Us

Organiziranost 

Organi na VŠTL in IRTL

1. Ustanovitelj VŠTL

2. Direktor

3. Namestnik direktorja

4. Dekan

5. Prodekan

6. Akademski zbor

7. Senat

8. Študentski svet

9. Delovna telesa:

- Študijska komisija

- Habilitacijska komisija

bottom of page