top of page
  • Writer's pictureVŠTL ⎸ FTL

Strokovna ekskurzija: Ljubljanski potniški promet - LPP


(Vir: Visit Ljubljana)


(Ljubljana, 26. 10. 2022) V sklopu predmeta Osnove logistike in trajnostne mobilnosti, so se študenti

udeležili strokovne ekskurzije z ogledom podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP). Študenti so v

sklopu ogleda, pri enem izmed največjih slovenskih avtobusnih prevoznikov spoznali uporabo na

predavanjih spoznanega teoretičnega znanja tudi v praksi.


Javno podjetje, Ljubljanski potniški promet, na območju celotne Mestne občine Ljubljana in v

šestnajstih primestnih občinah skrbi za varen, zanesljiv in nemoten javni prevoz. Njihova želja in cilj

sta poskrbeti za to, da bi avtobus postal najboljša alternativa osebnemu avtomobilu, saj bi na ta način umaknili osebna vozila iz urbanih okolij in tako zagotovili zdravo okolje prihodnjim generacijam. S skoraj 300 avtobusi in skoraj 1000 zaposlenimi, meščanom Ljubljane in primestnih občin vsakodnevno zagotavljajo udoben, varen in hiter prevoz na delo, v šolo ali po vsakodnevnih opravkih.


(Vir: blog.uporabnastran.si)


Z njihovimi vozili dnevno potuje tudi do 200.000 potnikov. Z nakupi novih, sodobnih, klimatiziranih in

okolju ter osebam z oviranimi gibalnimi sposobnostmi prijaznih avtobusov, z rednimi izobraževanji

voznikov, optimizacijo voznih redov ter številnimi drugimi projekti in ukrepi za trajnostno mobilnost

nudijo vedno večjo kakovost storitev javnega prevoza.


Predstavnik podjetja je študentom razkazal podjetje, predstavil njegovo zgodovino in delovanje.

Študenti so spoznali posebnosti cestnega prevoza prebivalstva Ljubljane in okolice, kot dejavnik

učinkovite mobilnosti, organizacijske modele za učinkovito upravljanje podjetja LPP in trajnostne

mobilnosti. Predstavljene so bile tudi posebnosti informacijske tehnologije, kot dejavnik učinkovitega toka informacij v podjetju LPP in trajnostni mobilnosti ter tehnološki razvoj in elementi Industrije 4.0 za doseganje učinkovitosti v podjetju LPP in v trajnostni mobilnosti.

Post: Blog2_Post
bottom of page