top of page
  • Writer's pictureVŠTL ⎸ FTL

VŠTL na 82 Mednarodno-znanstveni konferenci o ekonomskem in družbenem razvoju

82 Mednarodno-znanstvena konferenca o gospodarskem in družbenem razvoju (ESD) z naslovom "Ekonomija po Covidu v Afriki in državah v razvoju" se je odvijala 23. in 24. maja 2022 v maroškem mestu Tangier.


Nacionalna šola za poslovanje in management Tangier (ENCG-T) je v sodelovanju z Razvojno-podjetniško agencijo in Univerzo Sever iz Varaždina, gostovala 82 Mednarodno-znanstveno konferenco o gospodarskem in družbenem razvoju.


Panelisti so z različnih pogledov analizirali posledice Covida 19 na gospodarstvo in družbo. Tako so se dotaknili tematik, kot so:

- vpiv tujega kapitala na nezaposlenost v manjših državah,

- vpliv Covida na turistično industrijo,

- povezovanje inovativnih start-upov z malimi in srednje velikimi podjetji v Afriki,

- Covid kot priložnost za pospešeno tranzicijo,

- zelena ekonomija,

- vpliv Covida na potrošniške navade,

- družbena odgovornost in finančni uspeh v času pandemije.


Med panelisti je bila tudi predstavnica VŠTL, prof. Andreja Habjan, ki je predstavila primer transportnega podjetja Habjan. In sicer je Andreja občinstvo seznanila s temo uporabe elektronskih logističnih trgov in povezavo le-teh z internimi procesi podjetja za sledenje pošiljk v resničnem času.


Linka:

- zbornik,

- prihajajoče ESD konference.


Post: Blog2_Post
bottom of page