top of page
  • Marjana Merkač Skok

V času pandemije še večja pomembnost Elektronskih trgov v logistikiElektronski trgi v logistiki se uporabljajo že slabi dve desetletji. Njihov glavni namen je povezovanje pošiljateljev oz. proizvajalcev s prevozniki, ki organizirajo oz. so odgovorni za organizacijo prevoza blaga do kupca. Najpogosteje v praksi srečamo odprte elektronske trge (kjer se lahko sreča več pošiljateljev, prevoznikov in špediterjev) ter zaprte elektronske trge (kjer se sreča omejeno število pošiljateljev, proizvajalcev in prevoznikov). Že pred pandemijo Covid 19, so se deležniki v dobavni verigi s spremembami poslovnih procesov vključevali v elektronske trge.


Ta povezljivost je v začetku obsegala samo izmenjavo naročil in podatkov o pošiljkah, kasneje na operativno sporočanje prihodov in odhodov vozil (rezervacije terminov pobiranja in dostave pošiljk), v nadaljevanju izmenjava transportne dokumentacije, z vstopom v obdobje pandemije Covid, pa tudi na izmenjavo finančnih dokumentov ter poprodajnih storitev. Z vstopom v novo realnost, omejitve dela v logističnih pisarnah, omejeno komunikacijo med disponenti ter ostalim podpornim osebjem, je vključenost v elektronske trge v logistiki še toliko bolj pomembna.


Na ta način tako, pošiljatelj, proizvajalec, kot tudi prevoznik sporoča in dostopa do informacij in dokumentov na enak način na enotnem portalu. Razmerja med njimi so že vnaprej pogodbeno dogovorjena, kar omogoča nemoteno poslovanje ne glede na lokacijo zaposlenih. Pandemija Covid 19, je tako čez noč pospešila vključevanje proizvajalcev in prevoznikov v elektronske trge, ter še razširila nabor storitev in procesov, ki se izvajajo z uporabo le teh. Študenti na Visoki šoli za transport in logistiki, se pri študiju podrobno srečajo s to tematiko tako iz teoretičnega kakor tudi praktičnega vidika.


Post: Blog2_Post
bottom of page