Strokovni sodelavci

Mladenka Lukić-Walther

Dekanja in direktorica

Mile Lukić

Namestnik direktorice

Marjana Merkač Skok

Prodekanja

Andreja Habjan

Docentka

Mladen Lukić

Predavatelj

Vladimir Perko

Glavni tajnik

 

Prof. dr. Livio Jakomin

Osnove logistike in trajnostne mobilnosti
Posebnosti logistike v mednarodnem poslovanju
Upravljanje globalnih oskrbovalnih verig

Doc. dr. Borut Stražišar

Transportno pravo
Mednarodno pravo v logistiki

Doc. dr. Bojan Macuh

Družbeno odgovorno poslovanje

Red. prof Marija Bogataj

Upravljanje oskrbovalnih sistemov

Dr. Sergeja Plan

Ravnanje z zaposlenimi v globalnem okolju

Prof. dr. Andrej Raspor

Upravljanje s poslovnimi procesi (BPM)
Ustvarjalnost in inovativnost v oskrbovalnih sistem

Doc. dr. Denis Tomše

Osnove trženja
Trženje v digitalnem okolju

Mag. Boštjan Urbancl

Osnove nabavnih procesov

Doc. dr. Sebastjan Lahajnar

Digitalno poslovanje v logistiki

Dr. Saša Zupan Korže

Pravni okviri za poslovanje v mednarodni logistik

Greta Jenček

Poslovna nemščina 1
Poslovna nemščina 2

Izr. prod. ddr. David Bogataj

Projektni management
Upravljanje z riziki oskrbovalnih sistemov

Doc. dr. Boštjan Aver

Ekonomika poslovanja
Upravljavska ekonomija
Trajnostno gosp. z odpadki

Mag. Marina Štros Bračko

Poslovna angleščina 1
Poslovna angleščina 2

Mag. Nataša Pustotnik

Računovodstvo in finance
Poslovodno računovodstvo

Doc. dr. Matjaž Štor

Osnove gospodarske logistike
Krožna ekonomija in logistika
Skladiščenje in distribucija blaga
Trajnostni transport in upr. Zalog

Doc. dr. Marina Letonja

Osnove ekonomije

Prof. dr. Marjana Merkač Skok

Veščine strok. pisanja in predstavljanja
Osnove managementa in organizacije
Mednarodno poslovno komuniciranje

Dr. Darko Golec

Logistika in podatkovne zbirke
IT podpora managementu
Upravljanje s procesi in podatki

Doc. dr. Andreja Habjan

Osnove transporta,
Študije primerov s področja logistike,
študije primerov s področja transporta

Mag. Mladenka Lukić-Walther

Študijska praksa

Mag. Mladen Lukić

Osnove gospodarske logistike (sonosilec z doc. dr. M. Štorom),
Priprave na mednarodno licenco  (izbirni predmet)