top of page
Vpis: Services

Vpisni pogoji​

Za vpis v 1. letnik je potrebna:

- poklicna matura ali

- splošna matura ali

- zaključni izpit kateregakoli 4-letnega srednješolskega programa

PRIJAVA IN VPIS: korak za korakom

01

Oddaja prijave

- prijave sprejemamo preko spletnega portala eVŠ 

- prijave sprejemamo od sredine februarja do konca septembra

- navodila za oddajo prijave so na voljo tukaj

- v primeru vprašanj nam pišite na referat@vstl.si 

02

Procesiranje prijave

- po prejetju prijave preverimo, če kandidat izpolnjuje vpisne pogoje

- v primeru, da kandidat ne izpolnjuje vpisnih pogojev ga/jo pozovemo k dopolnitvi vloge

- z zaključkom prijavnega roke torej s pričetkom vpisnega roka pozovemo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje k vpisu

03

Postopek vpisa

- celoten vpisni postopek poteka digitalno

- najprej izpolnite vpisni list

- sklene se pogodba

- poravnate vpisnino

04

Pred začetkom šolskega leta

- pridobite dostop do e-učilnice, kjer najdete:

 a. seznam predmetov za dotično šolsko leto

 b. elektronski urnik (predavanja, vaje, izpiti) 

 c. dostop do študijskih gradiv, 

 č. dostop do ostalih sodelujočih pri posameznem predmetu (profesorji, študenti) 

 d. in mnoge druge funckije

- prav tako vas bomo prosili, da izpolnite uvrstitveni test za poslovno angleščino še pred pričetkom šolskega leta  

05

Študij

- šolsko leto pričnemo v prvih dneh oktobra

- predavanja in vaje potekajo do konca junija

- semester je organiziran ciklično (istočasno potekajo predavanja in vaje dveh oz. treh predmetov, čemur sledijo izpiti) 

Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Dokazila potrebna za postopek priznavanja izobraževanja pridobljenega v tujini:

1. Scan o zaključenem izobraževanju v tujini 

 

Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda.  kolikor ne bomo mogli potrditi verodostojnosti listine, bomo kanidata pozvali naj nam posreduje originalno dokumentacijo o izobraževanju v tujini. Originalne listine o zaključenem izobraževanju v tujini morajo biti v takem primeru legalizirane, na podlagi Haške konvencije iz leta 1961, (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen. 

- Države podpisnice Haaške konvencije

Pristojni organi za legalizacijo

 

Brez legalizacije: Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Severna Makedonija in Srbija.

Legalizacija v skladu z Zakonom​ o overitvi listin v mednarodnem prometu: vse ostale države. Na podlagi zakona se listina overi v skladu s predpisi posamezne tuje države, vključno z ministrstvom za zunanje zadeve. Žig in podpis pooblaščene osebe ministrstva za zunanje zadeve tuje države se nato overi še s strani diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki je akreditirano za to državo oz. s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

2. Scan sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik. 

3. Scan dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja (na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik. 

4. Kratek kronološki opisa izobraževanja - primer.

5. Scan osebnega dokumenta 

- državljani/-ke držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list

- državljani/-ke iz držav nečlanic EU: potni list 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja (po državah)

bottom of page