Vpisni pogoji​

Pogoji za vpis v 1. letnik

je potrebna opravljena poklicna ali splošna matura ali opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

 

Možen je tudi vpis neposredno v 2. ali 3. letnik po merilih za prehode. 

Po merilih za prehode // Vpis v 2. letnik 

neposredno v drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih programov ekonomskega, poslovnega ali drugega sorodnega področja, sprejetih po letu 1994, ki morajo med študijem opraviti dva (2) diferencialna izpita 1. letnika iz predmetov Osnove logistike in trajnostne mobilnosti (6 ECTS) in Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni logistiki (5 ECTS), skupaj 11 ECTS in diplomanti drugih (nesorodnih) višješolskih strokovnih programov sprejetih po l. 1994, ki morajo med študijem opraviti tri (3) diferencialne izpite 1. letnika iz predmetov Osnove logistike in trajnostne mobilnosti (6 ECTS) in Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni logistiki (5 ECTS) in Ekonomika poslovanja ((5 ECTS), skupaj 16 ECTS. Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na VŠTL. Neposredno v drugi letnik se lahko vpišejo kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite 1. letnika v obsegu 40 ECTS za redni in 30 ECTS za izredni študij.  Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.  V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest. 

Po merilih za prehode// Vpis v 3. letnik

neposredno v tretji letnik se lahko vpišejo diplomanti programov, sprejetih pred 01.01.1994, diplomanti s področja poslovnih in upravnih ved morajo med študijem opraviti dva (2) diferencialna izpita 1. letnika iz predmetov predmetov Osnove logistike in trajnostne mobilnosti (6 ECTS) in Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni logistiki (5 ECTS), skupaj 11 ECTS. Diplomanti drugih (nesorodnih) višješolskih programov sprejetih pred l. 1994, morajo med študijem opraviti tri (3) diferencialne izpite 1. letnika iz predmetov Osnove logistike in trajnostne mobilnosti (6 ECTS) in Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni logistiki (5 ECTS) in Ekonomika poslovanja ((5 ECTS), skupaj 16 ECTS. Predavanja in diferencialni izpiti bodo organizirani na fakulteti. Neposredno v tretji letnik se lahko vpišejo kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite 2. letnika v obsegu 40 ECTS in vsaj 52 ECTS za 1. letnik za redni študij ter 30 ECTS za 2. letnik in 45 ECTS za 1. letnik za izredni študij. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.  V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest.